Klik hier als de e-mail niet goed wordt weergegeven.

Image
 
Image
 

Beste lezer,

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid en de omgeving. Uit onderzoek blijkt dat asbestdaken na zo'n 30 jaar verweren en beschadigd kunnen zijn door weersinvloeden. Daarom heeft het Rijk besloten dat asbestdaken vanaf 1 januari 2025 verboden zijn. Het is een taak van de gemeente om er op toe te zien dat dakeigenaren tegen die tijd het verbod naleven. Met deze nieuwsbrief informeren we u over de situatie in Hengelo en de gemeentelijke aanpak.

 

Asbestdaken in Hengelo

 
Image
 
Image
 

In Hengelo ligt ongeveer 180.000 m² asbest op daken. Dat zijn 36 voetbalvelden. In Nederland ligt in totaal 100.000.000 m² asbest op daken, gelijk aan 20.000 voetbalvelden. De grootste hoeveelheid ligt in het landelijk gebied.

Asbest komt voor op ongeveer 2000 daken in Hengelo. De meeste van deze daken liggen in stedelijk gebied. In veel gevallen gaat het om schuurtjes in de tuin met een asbesthoudend dak.

 

Image

Woordje van de wethouder

''Als Wethouder Duurzaamheid valt de aanpak rondom het asbestdakenverbod binnen mijn portefeuille. Een interessante, maar forse uitdaging. Graag ga ik samen met de stad aan de slag om de deadline van het landelijke verbod te halen; voor een gezonde leefomgeving in Hengelo. Hierin willen we de inwoners vanaf de eerste stap zo goed mogelijk betrekken. Hoe we dat willen gaan doen leest u in deze nieuwsbrief.''

Landelijke subsidiepot overschreden

De totale rijkssubsidie van 75 miljoen euro is overschreden. Een  aanvraag indienen kan nog wel, maar de kans is zeer klein dat deze aanvragen nog worden gehonoreerd. De subsidie bedroeg € 4,50 per m² verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. Er komt vooralsnog geen nieuwe subsidieregeling vanuit het Rijk.

Hoe pakt Hengelo het aan?

Om de inwoners van Hengelo met een asbestdak zo goed mogelijk te informeren over en ondersteunen bij het aanstaande verbod , volgen we de onderstaande stappen.

Image

Gesprekken aan de keukentafel

We gaan in gesprek met inwoners uit Hengelo met een asbesthoudend dak. Dit doen we met verschillende doelgroepen: particulieren, agrariërs en bedrijven. Doel van de gesprekken is om vooral informatie op te halen. Wat is logisch en haalbaar? Welke vragen leven er?

Image

Draaiboek per doelgroep

Met de input vanuit Stap 1 gaan we aan de slag met een draaiboek per doelgroep (agrariërs, particulieren en ondernemers). Per doelgroep bepalen we hoe we als gemeente het beste kunnen ondersteunen. Waar ligt de behoefte en welke tools hebben we nodig?

Image

Try-out

De ontwikkelde aanpak willen we vervolgens toepassen op een try-out gebied in Hengelo, om zo ervaring op te doen in de praktijk. De try-out moet ons informatie geven over de beste manier om samen met inwoners te werken aan een asbestdakvrij Hengelo.

Image

PVA Hengelo Asbestdakvrij

Met alle informatie uit stap 1 t/m 3 werken we een plan van aanpak uit waarmee we aan de slag gaan. De aanpak rollen we uit voor alle asbestdaken in Hengelo.  De aanpak moet leiden tot een asbestdakvrij Hengelo in 2024.

 

Asbestdaken en duurzaamheid

Het verwijderen van een asbestdak is goed te combineren met het plaatsen van zonnepanelen of dakisolatie. Zo kunnen woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren bijvoorbeeld het verwijderen van hun asbestdak meefinancieren met een energiebespaarlening als zij hun dak isoleren. 

Image

Wist u dat...

Image
 
Image
 
Image
 
Image

.... de gemeente vanaf 1 januari 2025 moet handhaven of iedereen met een asbestdak dit heeft verwijderd?

.... het verwijderen van een asbestdak goed gecombineerd kan worden met het plaatsen van zonnepanelen en/of dakisolatie?

.... particulieren tot 35 m² asbest zelf mogen verwijderen en gratis afvoeren naar het Milieupark? Inwoners moeten wel eerst een sloopmelding doen op hengelo.nl

.... asbestdaken na 2024 niet meer te verzekeren zijn?

Asbestdaken op Hengelo.nl

Op hengelo.nl/asbestdaken staat meer informatie over het aanstaande verbod op asbestdaken. Met informatie over het verwijderen van asbestdaken voor particulieren en ondernemers, gezondheidsrisico's van asbest en financiële en fiscale kansen.

 
Image

In gesprek

We gaan graag met u en de gemeenteraad in gesprek over het verbod op asbestdaken en de Hengelose aanpak. Dit willen we doen in de vorm van een Politieke Markt in februari of maart 2019. We hebben dan de informatie, zorgen en verwachtingen bij de verschillende doelgroepen opgehaald.

 
 
Facebook
 
Twitter
 
LinkedIn
 
Instagram
 
Web Site